Краєзнавча Електронна бібліотека

Списки населенныхъ местъ Россійской Имперіи, XIII. екатеринославская губернія cъ Таганрогскимъ градоначальствомъ

> Анотація: У книзі розглядається загальна характеристика Катеринославської губернії, висвітлюються статистичні відомості населених місць про кількість дворів, чисельність населення, наявність церков, навчальних і благодійних закладів, поштових станцій, фабрик і заводів і т.і. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: В книге рассматривается общая характеристика Екатеринославской губернии, освещаются статистические сведения населенных мест о количество дворов, численности населения, наличии церквей, учебных и благотворительных заведений, почтовых станций, фабрик и заводов и т. п. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством: Список населенных мест по сведениям 1859 года [Текст] / ред. И. Вильсон. - Спб. : [б. и.], 1863. - 151 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 04.01.2019
Кількість переглядів: 1256
Переглянути