Труды XI губернскаго съезда земскихъ врачей и представителей земскихъ учережденій екатеринославской губерніи. 20-29-го Марта 1914 года
Анотація: Книга являє собою збірник праць XІ-го губернського з'їзду земських лікарів Катеринославської губернії. У книзі розглядається стан земської медицини, діяльність лікарських пунктів і лікарень, санітарних організацій. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник трудов XІ-го губернского съезда земских врачей Екатеринославской губернии. В книге рассматриваются состояние земской медицины, деятельность врачебных пунктов и больниц, санитарных организаций. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Труды XІ-го губернского съезда земских врачей и представителей земских учреждений Екатеринославской губернии [Текст] : 20-29-го марта 1914 года.Т.1.– Екатеринослав: Тип. К.А.Андрущенко, 1914.– 659 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 04.01.2019
Кількість переглядів: 421
Переглянути