Краєзнавча Електронна бібліотека

Облъсеніе степей Екатеринославской губерніи посредствами казны

> Анотація: Книга є описом державного лісового господарства Катеринославської губернії. Перша частина книги - це історико-географічній нарис про розведення лісів на державних землях Півдня Російської імперії, про ліси і різноманітну рослинність Катеринославської губернії, про проблему вирубки лісів і продаж деревини. Друга частина книги складається з опису рельєфу губернії, плану з розведення лісів у степовій зоні і з розподілу загальної губернської площі лісорозведення, а також розрахунку вартості реалізації цього плану.
 
Аннотация: Книга представляет собой описание государственного лесного хозяйства Екатеринославской губернии. Первая часть книги - это историко-географический очерк о разведении лесов на государственных землях юга Российской империи, о лесах и разнообразии растительности Екатеринославской губернии, о проблеме вырубки лесов и продаже древесины. Вторая часть книги состоит из описания рельефа губернии, плана по разведению лесов в степной зоне и по распределению общей губернской площади лесоразведения, а также расчета стоимости реализации этого плана.
Бібліографічний опис: Облъсеніе степей Екатеринославской губерніи средствами казны [Текст]. - СПб. : Типографія Майкова, 1874. - 68 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 2065
Переглянути