Труды X-го губернскаго съезда Земскихъ Врачей и Представителей земскихъ учережденій Екатеринославской губерніи. 4-13-го Марта 1910 года. Томъ 1-й
Анотація: Книга являє собою збірник праць X-го губернського з'їзду земських лікарів Катеринославської губернії. У ній висвітлені питання стану земської медицини в Верхньодніпровському і Новомосковському повітах в 1903-1907 рр., діяльності губернської земської лікарні, розглядаються проблеми психіатричних установ. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник трудов X-го губернского съезда земских врачей Екатеринославской губернии. В ней освещены вопросы состояния земской медицины в Верхнеднепровском и Новомосковском уездах в 1903-1907 гг., деятельности губернской земской больницы, рассматриваются проблемы психиатрических учреждений. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Труды X-го губернского съезда земских врачей и представителей земских учреждений Екатеринославской губернии [Текст] : 4-13-го марта 1910 года.Т.1.– Екатеринослав: Тип. ТД "Нейте и Мясоедов", 1910.– 267 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.12.2018
Кількість переглядів: 406
Переглянути