Труды XI-го губернскаго съезда земскихъ врачей и представителей земскихъ учереждений Екатеринославской губерніи. 20-29-го Марта 1914 года. Томъ III-й
Анотація: Книга являє собою збірник праць XІ-го губернського з'їзду земських лікарів Катеринославської губернії. Тут розглядаються актуальні для 1914 року санітарні та медичні проблеми: організація лікарської праці, громадського піклування, санітарний нагляд, безкоштовність і доступність медичної допомоги, питання санітарного піклування і освіти. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник трудов XІ-го губернского съезда земских врачей Екатеринославской губернии. Здесь рассматриваются актуальные для 1914 года санитарные и медицинские проблемы: организация врачебного труда, общественное призрение, санитарный надзор, бесплатность и доступность медицинской помощи, вопросы санитарного попечительства и образования. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Труды XІ-го губернского съезда земских врачей и представителей земских учреждений Екатеринославской губернии [Текст] : 20-29-го марта 1914 года.Т.3.– Екатеринослав: Тип. К.А.Андрущенко, 1914.– 446 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.12.2018
Кількість переглядів: 439
Переглянути