Списокъ населенныхъ местъ Верхнеднепровскаго уезда Екатеринославской губерніи
Анотація: Пропонований список населених місць Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії складається з двох відділів. У першому відділі освітлюються різні відомості стосовно земельних наділів: найменування волостей і перелік селищ які входять до їх території, кількість дворів, чисельність населення, площа надільної та купленої землі та ін. Друга частина містить відомості по землеволодінню селян що придбали землю шляхом купівлі як громадами так і товариствами. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Предлагаемый список населенных мест Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии состоит из двух отделов. В первом отделе заключаются различные сведения по отношению надельных земель: наименование волостей и перечисление входящих в их территорию селений, количество дворов, численность населения, площадь надельной и купленной земли и др. Вторая часть содержит сведения по землевладению крестьян приобретших землю путем купли как обществами так и товариществами. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Список населенных мест Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1911. - 48 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 14.12.2018
Кількість переглядів: 461
Переглянути