Краєзнавча Електронна бібліотека

Сельско-хозяйственно-статистическій обзоръ Верхнеднепровскаго уезда, Екатеринославской губерніи за 1912 годъ

> Анотація: Книга являє собою збірник сільськогосподарських статистичних відомостей Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії за 1912 рік. Ці відомості охоплюють всі сфери сільського господарства губернії: чисельність населення, землевлодіння і землекористування, рільництво, садівництво, городництво, тваринництво, бджільництво, використання сільськогосподарської техніки та ін. В Додатках у вигляді таблиць представлені статистичні дані про рух населення, час посіву хлібів, врожаї, ціни на продукцію, плату працівникам та багато ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник сельскохозяйственных статистических сведений Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии за 1912 год. Эти сведения охватывают все сферы сельского хозяйства губернии: численность населения, землевлодение и землепользование, полеводство, садоводство, огородничество, животноводство, пчеловодство, использование сельскохозяйственной техники и др. В Приложениях в виде таблиц представлены статистические данные о движении населения, времени посева хлебов, урожаях, ценах на продукцию, плате работникам и мн. др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Сельско-хозяйственно-статистический обзор Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии за 1912 год [Текст]. - Верхнеднепровск : Тип. Любовского и Гинцбурга, 1912. - 124 с. : табл.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.07.2021
Кількість переглядів: 1294
Переглянути