Стенографическій журналъ Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго земскаго Собранія 18-го сентября 1882 года
Анотація: Книга являє собою журнал надзвичайного Катеринославського земського зібрання 18 вересня 1882 року. На засіданні розглядалося питання про припущення центрального статистичного комітету щодо розподілу додаткового зниження викупних платежів між повітами губернії; було заслухано доповідь управи про відкриття кредиту для будівництва Шенвізського мосту через р. Московку.
 
Аннотация: Книга представляет собой журнал чрезвычайного Екатеринославского земского собрания 18 сентября 1882 года. На заседании рассматривался вопрос о предположении центрального статистического комитета относительно распределения добавочного понижения выкупных платежей между уездами губернии; был заслушан доклад управы об открытии кредита для устройства Шенвизского моста через р. Московку.
Бібліографічний опис: Стенографический журнал чрезвычайного Екатеринославского земского собрания 18 сентября 1882 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1883. - 36 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.11.2018
Кількість переглядів: 444
Переглянути