Матеріалы по исторіи народнаго образованія въ Екатеринославскомъ намъстничествъ при Екатеринъ II и Павлъ I.1784-1805 г.
Анотація: Книга є історичним нарисом про народні училища Катеринославського намісництва у 1784-1805 рр. Перша частина книги містить історичні відомості про створення та адміністративний склад Катеринославського намісництва, про зачатки народної освіти у намісництві та участі місцевого дворянства у розвитку народних училищ. Основний розділ книги присвячений історії Катеринославського головного народного училища, перейменованого пізніше у Катеринославську класичну гімназію. Тут містяться відомості про його заснування у 1793 році, про попечителів та директорів, про учнівський склад, про доходи, видатки і пожертвування училища, а також про діяльність бібліотеки цього навчального закладу. У заключному розділі автор описує історію малих народних училищ – Симферопольського (Акмечетьського) і Кобелякського.
 
Аннотация: Книга представляет собой исторический очерк о народных училищах Екатеринославского наместничества в 1784-1805 гг. Первая часть книги содержит исторические сведения о создании и административном составе Екатеринославского наместничества, о зачатках народного образования в наместничестве и участии местного дворянства в развитии народных училищ. Основной раздел книги посвящен истории Екатеринославского главного народного училища, переименованного впоследствии в Екатеринославскую классическую гимназию. Здесь содержатся сведения о его основании в 1793 году, о попечителях и директорах, об ученическом составе, о доходах, расходах и пожертвованиях училища, а также об обширной библиотеке этого учебного заведения. В заключительном разделе автор описывает историю малых народных училищ – Симферопольского (Акмечетьского) и Кобелякского.
Бібліографічний опис: Чернявскій, И. М. Матеріалы по исторіи народнаго образованія въ Екатеринославскомъ наместничествъ при Екатеринъ II и Павлъ I. 1784-1805 г. [Текст] / И. М. Чернявскій. - Екатеринославъ : Типо-Литографія Губернскаго Правленія, 1895. - 38 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1367
Переглянути