Краєзнавча Електронна бібліотека

Списокъ населеннныхъ местъ Славяносербскаго уезда Екатеринославской губерніи. Съ приложеніемъ карты

> Анотація: Пропонований список населених місць Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії складається з двох відділів та додатку – карти населених місць. У першому відділі освітлюються різні відомості стосовно земельних наділів: найменування волостей і перелік селищ які входять до їх території, кількість дворів, чисельність населення, площа надільної та купленої землі та ін. Друга частина містить відомості по землеволодінню селян що придбали землю шляхом купівлі як громадами так і товариствами. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Предлагаемый список населенных мест Славяносербского уезда Екатеринославской губернии состоит из двух отделов и приложения – карты населенных мест. В первом отделе заключаются различные сведения по отношению надельных земель: наименование волостей и перечисление входящих в их территорию селений, количество дворов, численность населения, площадь надельной и купленной земли и др. Вторая часть содержит сведения по землевладению крестьян приобретших землю путем купли как обществами так и товариществами. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Список населенных мест Славяносербского уезда Екатеринославской губернии [Текст]. - Екатеринослав : Тип.Губернского земства, 1911. - 36 с. : карта.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.02.2019
Кількість переглядів: 1730
Переглянути