Постановленія IV-очереднаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 22 октября по 5 ноября 1869 года
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей і постанов, що розглядалися на засіданнях Катеринославських губернських земських зборів в 1869 р. У книзі висвітлюються питання актуальні для життя губернії тих часів. Постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, промисловість, соціальні та благодійні питання і т. ін. Також у збірнику є перелік усіх учасників зборів – губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и постановлений, рассмотренных на заседаниях Екатеринославского губернского земского собрания в 1869 г. В книге освещаются вопросы актуальные для жизни губернии на протяжении этого времени. Постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйства, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, промышленность, социальные и благотворительные вопросы и многое другое.Также в сборнике представлен список всех участников собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления IV-го очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 22 октября по 5 ноября 1869 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1870. - 708 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 19.11.2018
Кількість переглядів: 388
Переглянути