Постановленія Павлоградскаго Уезднаго Земскаго Собранія чрезвычайной и очередной 1903 года сессій
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей і постанов, що розглядалися на засіданнях надзвичайної і чергової сесій Павлоградського повітового земського зібрання 1903 року. Ці постанови охоплюють різні сфери життя губернії: фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, соціальні та благодійні питання тощо. Також у збірнику є перелік усіх учасників зборів – г.г. гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и постановлений, рассмотренных на заседаниях чрезвычайной и очередной сессий Павлоградского уездного земского собрания 1903 года. Эти постановления охватывают различные сферы жизни губернии: финансирование, коммунальное и сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. Также в сборнике представлен список всех участников собрания – г.г. гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Павлоградского уездного земского собрания чрезвычайной и очередной 1903 года сессий [Текст].– Павлоград: Тип. В.Н. Шимковича, 1904.– 596 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 30.08.2018
Кількість переглядів: 560
Переглянути