Вестник Екатерининской жел. дор. 8 декабря 1925 года № 24
Анотація: Журнал представляє собою періодичне видання управління Катерининської залізниці (нині - Придніпровська), яке складається з двох частин - офіційної та неофіційної. В даному номері Вісника представлені матеріали для виробничої наради дороги. Центральне місце в запропонованому матеріалі належить Короткому звіту про роботу Катерининської залізниці за 1924/25 рр. Далі йдуть звітні відомості про роботу Катерининських паровозних майстерень за цей же період, і матеріали про розвиток Південної промисловості краю.
 
Аннотация: Журнал представляет собой периодическое издание управления Екатерининской железной дороги (ныне - Приднепровская), которое состоит из двух частей – официальной и неофициальной. В данном номере Вестника представлены материалы для производственного совещания дороги. Центральное место в предлагаемом материале принадлежит Краткому отчету о работе Екатерининской железной дороги за 1924/25 гг. Далее следуют отчетные сведения о работе Екатерининских Паровозных мастерских за этот же период, и материалы о развитии Южной промышленности края.
Бібліографічний опис: Вестник Екатерининской железной дороги [Текст]. - Екатеринослав : Допрофсож и ДБСИТ ЕЖД, 1925. - 8-го декабря. - № 24.- Прекращен с 1926 года.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 10.08.2018
Кількість переглядів: 463
Переглянути