Постановленія Днепровскаго Уезднаго Земскаго Собранія очередной сессіии съ 10-го по 16-е октября 1880 года. (съ приложеніями.)
Анотація: Книга являє собою постанови Дніпровського повітового земського зібрання чергової сесії 1880 року, з додатком доповідей Дніпровської повітової земської управи. Ці постанови охоплюють всі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне і сільське господарство, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру та багато іншого. У збірці є список всіх учасників Дніпровського повітового земського зібрання - губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой постановления Днепровского уездного земского собрания очередной сессии 1880 года с приложением докладов Днепровской уездной земской управы. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, культуру и многое другое. В сборнике имеется список всех участников Днепровского уездного земского собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Днепровского уездного земского собрания очередной сессии с 10-го по 16-е октября 1880 года. (С приложениями) [Текст]. - Херсон : Тип. Н.О. Ващенко, 1881. - 312 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 08.05.2018
Кількість переглядів: 735
Переглянути