Краєзнавча Електронна бібліотека

Сборникъ статистическихъ сведеній по Екатеринославской Губерніи. Том II. Бахмутскій уездъ.

> Анотація: Книга являє собою збірник статистичних відомостей по Бахмутському повіту Катеринославської губернії в 1884 році. Ці відомості охоплюють всі сфери життя губернії: склад населення, сільське господарство, промисловість, торгівлю, освіту, оподаткування і багато іншого. У Додатках у вигляді таблиць представлені статистичні дані про рух населення, оренду маєтків, купівлю-продаж землі, промислових і торгових закладах Бахмутського повіту та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник статистических сведений по Бахмутскому уезду Екатеринославской губернии в 1884 году. Эти сведения охватывают все сферы жизни губернии: состав населения, сельское хозяйство, промышленность, торговлю, образование, налогообложение и многое другое. В Приложениях в виде таблиц представлены статистические данные о движении населения, аренде имений, купле-продаже земли, промышленных и торговых заведениях Бахмутского уезда и мн. др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Том 2. Бахмутский уезд [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Я.М. Чаусского, 1886. - 855 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.07.2021
Кількість переглядів: 3251
Переглянути