Краєзнавча Електронна бібліотека

Приложенія къ докладамъ Днепровской Уездной Земской Управы Уездному Земскому собранію, XLочередной сессіи

> Анотація: Книга являє собою звіти земських лікарів Дніпровського повіту за 1904 р. У книзі висвітлюється діяльність лікарських ділянок повіту, інформація про стан земської лікарської допомоги, представлений звіт про стан училищ Дніпровського повіту. Збірник представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчеты земских врачей Днепровского уезда за 1904 г. В книге освещается деятельность врачебных участков уезда, информация о состоянии земско-врачебной помощи; представлен отчет о состоянии училищ Днепровского уезда. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Приложение к докладам Днепровской уездной земской управы уездному земскому собранию XL очередной сессии [Текст]. - Алешки : Тип. Б.С. Бинцейга, 1906. - 153 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 10.04.2018
Кількість переглядів: 1042
Переглянути