Постановленія Новомосковскихъ XXVIII/III очереднаго и XVI чрезвычайнаго уездныхъ Земскихъ Собраній 6-8 Октября и 19 Декабря 1893 г.
Анотація: Книга являє собою журнали засідань Новомосковського 28/3 чергового і 16 надзвичайного повітових земських зборах 1893 року, і постанов, які були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, соціальні та благодійні питання і т. ін. На надзвичайних зборах розглядалося питання про поділ Новомосковського повіту на розряди по стягуванню на користь земства податку з трактирного промислу. У збірнику є перелік усіх учасників Новомосковського повітового земського зібрання – губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Новомосковского 28/3 очередного и 16 чрезвычайного уездных земских собраний 1893 года, и постановлений, принятых на них. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. На чрезвычайном собрании рассматривался вопрос о разделении Новомосковского уезда на разряды по взиманию в пользу земства налога с трактирного промысла. В сборнике имеется список всех участников Новомосковского уездного земского собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Новомосковских XXVIII/III очередного и XVI чрезвычайного уездных Земских собраний 6-8 октября и 19 декабря 1893 г. [Текст]. - Екатеринослав : Типо-литогр. Либерман и Шак, 1894. - 159 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 10.04.2018
Кількість переглядів: 464
Переглянути