Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія Днепровскаго Уезднаго Земскаго Собранія чрезвычайной сессіи созыва 2-го мая 1882 года

> Анотація: Книга являє собою постанови Дніпровського повітового земського зібрання надзвичайної сесії скликання 2-го травня 1882 року з додатком доповідей Дніпровської повітової земської управи. На зборах розглядалися питання про будівництво будівлі для жіночої прогімназії в Олешках, про заснування позичкової каси для дрібних землевласників, про поділ повіту на призовні дільниці, про відновлення доріг і багато іншого.У збірці є список всіх учасників Дніпровського повітового земського зібрання - губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой постановления Днепровского уездного земского собрания чрезвычайной сессии созыва 2-го мая 1882 года с приложением докладов Днепровской уездной земской управы. На собрании рассматривались вопросы о постройке здания для женской прогимназии в Алешках, об учреждении ссудной кассы для мелких землевладельцев, о разделении уезда на призывные участки, о восстановлении дорог и многое другое. В сборнике имеется список всех участников Днепровского уездного земского собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Днепровского уездного земского собрания чрезвычайной сессии созыва 2-го мая 1882 года [Текст]. - Херсон : Тип. Н.О. Ващенко, 1882. - 125 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1067
Переглянути