Постановленія Днепровскаго Уезднаго Земскаго Собранія чрезвычайной сессіи созыва 24-го апреля 1910 г.
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей і постанов, що розглядалися на засіданні Дніпровського надзвичайного повітового земського зібрання, скликання 24 квітня 1910 року. У книзі висвітлюються питання фінансування, охорони здоров'я, землеустрою, організації народної освіти тощо. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и постановлений, рассмотренных на заседании Днепровского чрезвычайного уездного земского собрания созыва 24 апреля 1910 года. В книге освещаются вопросы финансирования, здравоохранения, землеустройства, организации народного образования и др.. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Днепровского уездного земского собрания чрезвычайной сессии, созыва 24-го апреля 1910 г. [Текст]. - Алешки : Тип. Б.А. Фукса и Л.Г. Шпиро, 1910. - 138 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 08.02.2018
Кількість переглядів: 717
Переглянути