Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія Днъпровскаго Уъзднаго Земскаго Собранія очередного созыва 4-го Октября 1906 года (сессія XLI) и чрезвычайнаго Собранія, созыва 15-го іюня 1906 года

> Анотація: Книга являє собою журнали засідань Дніпровського повітового земського зібрання сесії 1906 року і постанов, які були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, соціальні та благодійні питання і т. ін. У збірнику є перелік усіх учасників Дніпровського повітового земського зібрання – губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Днепровского уездного земского собрания сессии 1906 года и постановлений, принятых на ней. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. В сборнике имеется список всех участников Днепровского уездного земского собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Днепровского уездного земского собрания очередного созыва 4-го октября 1906 года (сессия XLI) и чрезвычайного Собрания, созыва 15 июня 1906 г. [Текст]. - Алешки : Тип. Б.С. Бинцейга, 1907. - 208 с. прил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1166
Переглянути