Краєзнавча Електронна бібліотека

Матеріалы для географіи и статистики Россіи, собранные офицерами генерального штаба. Екатеринославская губернія

> Анотація: У книзі детально розглядається історія Катеринославскої губернії, етнографія народів, що мешкають на її території, вивчені питання освіти і релігії, викладена історія будівництва і заселення міст. Усебічно представлено адміністративне, господарське і духовне життя кожної губернії, географію і демографію, приведені дані земельної і лісової статистики, відомості за розцінками і ціноутворенням.
 
Аннотация: В книге подробно рассматривается история Екатеринославской губернии, этнография народов проживающих на ее территории, изучены вопросы образования и религии, изложена история строительства и заселения городов. Всесторонне представлена административная, хозяйственная и духовная жизнь каждой губернии, география и демография, приведены данные земельной и лесной статистики, сведения по расценкам и ценообразованию.
Бібліографічний опис: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Екатеринославская губерния [Текст] / сост. В.Павлович. - СПб., 1862. - 351 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1692
Переглянути