Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія XXI очередной сессіи Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія Съ 4-го по 15-е Декабря 1886 года. Съ приложеніями

> Анотація: Книга являє собою журнали засідань Катеринославських губернських земських зборів на черговій сесії 1886 року і постанов, які ними були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, промисловість, соціальні та благодійні питання і т. ін. У Додатку також є кошториси та відомості губернських земських доходів та видатків на 1886 рік. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Екатеринославского губернского земского собрания очередной сессии 1886 года и постановлений, принятых на ней. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйства, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, промышленность, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. В Приложениях также имеются сметы и ведомости денежных губернских земских доходов и расходов на 1886 год. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления XXІ очередной сессии Екатеринославского губернского земского собрания. С 4-го по 15-е декабря 1886 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1887. - 913 с. прил.
Джерело електронної копії: ніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1303
Переглянути