Постановленія XXIII очередной сессіи Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія Съ 3-го по 14-е Декабря 1888 года. Съ приложеніями
Анотація: Книга являє собою журнали засідань Катеринославських губернських земських зборів на черговій сесії 1888 року і постанов, які ними були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, промисловість, соціальні та благодійні питання і т. ін. У Додатку також є кошториси та відомості губернських земських доходів та видатків на 1888 рік. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Екатеринославского губернского земского собрания очередной сессии 1888 года и постановлений, принятых на ней. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйства, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, промышленность, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. В Приложениях также имеются сметы и ведомости денежных губернских земских доходов и расходов на 1888 год. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления XXІІІ очередной сессии Екатеринославского губернского земского собрания. С 3-го по 14-е декабря 1888 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1889. - 756 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.10.2017
Кількість переглядів: 755
Переглянути