Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 1875, 1878, 1885,1888, 1891, 1892 гг.
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей і постанов, що розглядалися на засіданнях надзвичайних Катеринославських губернських земських зборів в 1875, 1878, 1885, 1888, 1891 та 1892 рр. У книзі висвітлюються питання актуальні для життя губернії тих часів. У збірнику є перелік усіх учасників Катеринославських земських зборів – губернських гласних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и постановлений, рассмотренных на заседаниях чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания в 1875, 1878, 1885, 1888, 1891 и 1892 гг.. В книге освещаются вопросы актуальные для жизни губернии на протяжении этих лет. В сборнике имеется список всех участников Екатеринославского земского собрания – губернских гласных. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания. Заседания 1-го июля 1875 года [Текст]. - Екатеринослав : Губернская тип., 1875. - 31 с. Приплетено: Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания. Заседания 21 августа 1878 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления, 1878. - 12 с. Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания. Заседания 14 мая 1885 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления, 1888. - 11 с. Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания. Заседания 15 сентября 1888 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления, 1888. - 17 с. Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания. Заседания 15 сентября 1891 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления, 1891. - 25 с. Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания. Заседания 14 августа 1892 года [Текст]. - Екатеринослав : Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1892. - 36 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.10.2017
Кількість переглядів: 688
Переглянути