Павлоградское второе очередное уъздное земское собраніе, съ 19-го по 27-е сентября 1867 года
Анотація: Книга являє собою журнали засідань Павлоградського чергового повітового земського зібрання з 19 по 27 вересня 1867 року і постанов, прийнятих на ньому. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; звітність про земські податки; інформація про продовольчі запаси, базари та ярмарки та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Павлоградского очередного уездного земского собрания с 19 по 27 сентября 1867 года и постановлений, принятых на нем. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; отчеты о земских повинностях; информация о народном продовольствии, базарах и ярмарках и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Павлоградское второе очередное уездное земское собрание с 19 по 27 сентября 1867 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. губернского правления, 1868. – 228 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 08.09.2017
Кількість переглядів: 605
Переглянути