Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія Днепровскаго Уезднаго Земскаго Собранія Очередной Сессіи съ 8-го по 11-е октября 1884 года (съ приложеніями)

> Анотація: Книга являє собою журнали засідань Дніпровського повітового земського зібрання чергової сесії 1884 року і постанов, які були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, соціальні та благодійні питання і т. ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Днепровского уездного земского собрания очередной сессии 1884 года и постановлений, принятых на ней. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Постановления Днепровского уездного земского собрания очередной сессии с 8-го по 11-е октября 1884 года. (с приложениями) [Teкст]. - Херсон: Тип.Н.О. Ващенко, 1885. - 405 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 31.07.2017
Кількість переглядів: 1378
Переглянути