Краєзнавча Електронна бібліотека

Матеріалы для военной географіи и военной статистики Россіи, собранные офицерами генеральнаго штаба. Военное обозръніе Екатеринославской губерніи

> Анотація: У книзі викладено військово-статистичний огляд Катеринославської губернії, зібрані офіцерами Генерального штабу. У виданні представлені архівні документи, докладні статистичні відомості, військово-географічні та військово-топографічні описи, військово-адміністративне, господарське життя губернії; наведені дані про народонаселення і промисловість. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: В книге изложено военно-статистическое обозрение Екатеринославской губернии, собранные офицерами Генерального штаба. В издании представлены архивные документы, подробные статистические сведения, военно-географические и военно-топографические описания, военно-административная, хозяйственная жизнь губернии; приведены данные о народонаселении и промышленности. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Материалы для военной географии и военной статистики России, собранные офицерами Генштаба. Военное обозрение Екатеринославской губернии [Текст] / сост. В. Павлович. - С.-Петербург : Военная тип., 1863. - 210 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1526
Переглянути