Краєзнавча Електронна бібліотека

Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том 11. Часть 4. Екатеринославская губерния

> Анотація: Книга є повним статистично-географічним оглядом Катеринославської губернії станом на 1850 рік: адміністративно-територіальний устрій, географічне положення, клімат та природні умови, губернські шляхи сполучення, склад населення, промислово-економічний та сільськогосподарський розвиток губернії. Окремим розділом надані спеціальні відомості про гарнізони та військові заклади Катеринославу. Вся інформація у книзі дана з точки зору оборонного потенціалу губернії як можливого театру військових дій, але представляє велику історичну цінність як для вчених, так і для широкого кола читачів
 
Аннотация: Книга представляет собой полный статистико-географический обзор Екатеринославской губернии по состоянию на 1850 год: административно-территориальное устройство, географическое положение, климат и природные условия, губернские пути сообщения, состав населения, промышленно-экономическое и сельскохозяйственное развитие губернии. Отдельным разделом представлены специальные сведения о гарнизонах и военных учреждениях Екатеринослава. Вся информация в книге дана с точки зрения военного потенциала губернии как возможного театра военных действий, но, тем не менее, представляет большую историческую ценность как для ученых, так и для широкого круга читателей.
Бібліографічний опис: Военно-статистическое обозреніе Россійской Имперіи [Текст].Т. XI, Ч.4 : Екатеринославская губернія / В. Д. Драчевский. - СПб. : [б. и.], 1850. - 218 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 2956
Переглянути