Отчетъ по экономическимъ мъропріятіямъ Верхнеднъпровскаго земства за 1912 годъ. Часть 1-я
Анотація: У книзі представлені зведені огляди діяльності агрономів і кооперативів Верхньодніпровського земства за 1912 рік, а також статистично-економічний огляд і відомості з садівництва, зміцнення і залісення пісків і ярів, протоколи агрономічних нарад. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: В книге представлены сводные обзоры деятельности агрономов и кооперативов Верхнеднепровского земства за 1912 год, а также статистически-экономический обзор и сведения по садоводству, укреплению и облесению песков и оврагов, протоколы агрономических совещаний. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет по экономическим мероприятиям Верхнеднепровского уезда земства за 1912 год [Текст]. Ч.1. - Верхнеднепровск : Тип. Любовского и Гинцбурга, 1913. – 295 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.06.2017
Кількість переглядів: 688
Переглянути