Отчетъ по Санитарному Отдъленію за 1900 годъ. Выпускъ первый
Анотація: Книга є звітом санітарного відділення Катеринославської губернської земської управи за 1900 рік. У книзі освітлюється діяльність санітарного відділення, інформація про стан земської-лікарської допомоги в губернії, представлений короткий огляд епідемічних гостро-заразних захворювань. Збірник представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет санитарного отделения Екатеринославской губернской земской управы за 1900 год. В книге освещается деятельность санитарного отделения, информация о состоянии земско-врачебной помощи в губернии, представлен краткий обзор эпидемических острозаразных заболеваний. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Отчет по Санитарному отделению за 1900 год [Текст].Вып. 1. - Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1901. - 543 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.06.2017
Кількість переглядів: 555
Переглянути