Отчетъ по обследованію хуторскихъ хозяйствъ въ Верхнеднъпровскомъ уъздъ въ сентябръ и октябръ 1908 года
Анотація: Книга являє собою звіт з обстеження хуторських господарств у Верхньодніпровському повіті. У книзі розглядаються питання економіки, організації та бюджету господарства, його обладнання, землеробства і тваринництва, історії розвитку хуторського господарства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет по обследованию хуторских хозяйств в Верхнеднепровском уезде. В книге рассматриваются вопросы экономики, организации и бюджета хозяйства, его техники, земледелия и животноводства, история развития хуторского хозяйства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет по обследованию хуторских хозяйств в Верхнеднепровском уезде в сентябре и октябре 1908 г. [Текст]. - Верхнеднепровск : Тип. А.Л.Любовского, 1908. - 67 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.06.2017
Кількість переглядів: 751
Переглянути