Отчетъ по экономическимъ меропріятіямъ Верхнеднепровскаго Земства за 1912 годъ. Частъ 2. Приложенія
Анотація: Книга являє собою звіт Верхньодніпровського повіту земства за 1912 рік. У книзі представлені: аналіз метеорологічних умов 1912 р., відомості про показові поля та дільниці, про сільськогосподарські кооперативи повіту, статистичні дані про стан кредитних Товариств. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет Верхнеднепровского уезда земства за 1912 год. В книге представлены: анализ метеорологических условий 1912 г., сведения о показательных полях и участках, о сельскохозяйственных кооперативах уезда, статистические данные о состоянии кредитных и ссудно-сберегательных Товариществ. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет по экономическим мероприятиям Верхнеднепровского уезда земства за 1912 год [Текст]. Ч.2. - Верхнеднепровск : Тип. Л. Витлина, 1913. – 194 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.06.2017
Кількість переглядів: 881
Переглянути