Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Павлоградской Уъздной Земской Управы XIX очередному уъздному земскому собранію за 1883/84 года

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Павлоградської повітової земської управи за 1883-1884 рр. Перша частина книги містить: обчислення витрат по кошторисним статтям з поясненнями та висновками по кожній статті; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про земські податки; інформацію про продовольчі запаси, базари та ярмарки та ін. Друга частина представлена доповідями і клопотаннями з предметів, що не ввійшли в пояснення по кошторисним статтям. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Павлоградской уездной земской управы за 1883 - 1884 гг. Первая часть книги содержит: исчисление расходов по сметным статьям с объяснениями и выводами по каждой статье; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты о земских повинностях; информацию о народном продовольствии, базарах и ярмарках и др. Вторая часть представлена докладами и ходатайствами по предметам, не вошедшим в объяснения по сметным статьям. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Павлоградской уездной земской управы XІX очередному уездному земскому собранию за 1883-1884 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Е.Д. Браиловского, 1884. - 339 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1255
Переглянути