Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Павлоградской уъздной земской управы XIV очередному уъздному земскому собранію за 1878/79 года

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Павлоградської повітової земської управи за 1878-1879 рр. У книзі надані: звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про грошові суми повітового земського збору; звітність про земські податки; інформація про продовольчі запаси, базари та ярмарки та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Павлоградской уездной земской управы за 1878 - 1879 гг. В книге представлены: отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения о денежных суммах уездного земского сбора; отчеты о земских повинностях; информация о народном продовольствии, базарах и ярмарках и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Павлоградской уездной земской управы XІV очередному уездному земскому собранию за 1878-1879 года [Текст].Ч.1,Ч.2. - Екатеринослав : Губернская типография, 1879. - 298 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1455
Переглянути