Отчетъ Павлоградской уъздной земской управы XVIII очередному уъздному земскому собранію за 1882/83 годъ
Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Павлоградської повітової земської управи за 1882-1883 рр. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про земські податки; інформація про продовольчі запаси, базари та ярмарки та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Павлоградской уездной земской управы за 1882 - 1883 гг. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты о земских повинностях; информация о народном продовольствии, базарах и ярмарках и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Павлоградской уездной земской управы XVІІІ очередному уездному земскому собранию за 1882-1883 год [Текст]. - Екатеринослав : Губернская типография, 1883. - 194 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.06.2017
Кількість переглядів: 595
Переглянути