Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Новомосковской уездной земской управы за 1899 год. Часть 2-я и 3-я.

> Анотація: Книга є другим томом звітних документів Новомосковської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1899 рік. У першій частині книги надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; опис земського майна; сільськогосподарська характеристика Новомосковського повіту в цілому; відомості про продовольчі запаси; опис повітових навчальних закладів; медично-топографічний нарис про повіт, де описана діяльність медичних закладів та санітарно-епідеміологічне становище у 1899 р.; відомість та звіт про видатки на утримання Новомосковської земської лікарні. Друга частина книги складається із опису стану ветеринарії повіту, звітності про усі земські податки та Звіту складу землеробського обладнання.
 
Аннотация: Книга представляет собой второй том отчетных документов Новомосковской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1899 год. В первой части книги даны: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; описание земского имущества; сельскохозяйственная характеристика Новомосковского уезда в целом; сведения о продовольственных запасах; описание уездных учебных заведений; медико-топографический очерк об уезде, где описана деятельность медицинских учреждений и санитарно-эпидемиологическая обстановка в 1899 г.; ведомость и отчет о расходах на содержание Новомосковской больницы. Вторая часть книги состоит из описания состояния уездной ветеринарии, отчетов обо всех земских повинностях (налогах) и Отчета склада земледельческого оборудования.
Бібліографічний опис: Отчетъ Новомосковской Уъздной Земской Управы за 1899 годъ [Текст]. Ч.2 ; Ч.3. - Новомосковскъ : Типо-литографія Л. Е. Нусенсона, 1900. - 521 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1644
Переглянути