Отчетъ по агрономическому бюро Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1898-1899 годъ
Анотація: Книга являє собою звіт Катеринославської губернської земської управи по агрономічному питанню за 1898-1899 економічний рік. У книзі представлені: огляд сільськогосподарської діяльності губернії, аналіз метеорологічних умов, звіти з показових полів, інформація про стан народного продовольства. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет Екатеринославской губернской Земской Управы по агрономическому вопросу за 1898-1899 экономический год. В книге представлены: обзор сельскохозяйственной деятельности губернии, анализ метеорологических условий, отчеты с показательных полей, информация о состоянии народного продовольствия. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет по агрономическому бюро Екатеринославской губернской земской управы за 1898-1899 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1900. - 91 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 28.03.2017
Кількість переглядів: 546
Переглянути