Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Павлоградской уездной Земской Управы за 1908 годъ. Часть вторая

> Анотація: Книга являє собою звіт про медико-санітарний стан Павлоградського повіту, складений санітарно-епідемічним лікарем П.Е. Ленчовським. У ній розглядаються актуальні для 1908 року санітарні та медичні проблеми повіту; проведено аналіз діяльності лікарських дільниць; розглянуто питання фінансування повітової медицини. Додатки до книги містять відомості та таблиці з різноманітними статистичними відомостями, а також звіти про діяльність ветеринарних ділянок повіту. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о медико-санитарном состоянии Павлоградского уезда, составленный санитарно-эпидемическим врачом П.Э. Ленчовским. В ней рассматриваются актуальные для 1908 года санитарные и медицинские проблемы уезда; освещается деятельность больниц и лечебниц, проведен анализ деятельности врачебных участков, рассмотрены вопросы финансирования уездной медицины. Приложения к книге содержат ведомости и таблицы с разнообразными статистическими сведениями, а также отчеты о деятельности ветеринарных участков уезда. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Отчет Павлоградской уездной земской управы за 1908 год [Текст]. Ч. 2. - Павлоград : Тип. М.И.Лифшица, 1909. - 254 с. + прил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1356
Переглянути