Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Павлоградской Уездной Земской Управы Х Очередному Уездному Земскому Собранію 1874-1875 года

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Павлоградскої повітової земської управи за 1874 – 1-шу половину 1875 рр. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про земські податки; інформація про продовольчі запаси та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Павлоградской уездной земской управы за 1874 - 1 половину 1875 гг. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты о земских повинностях; информация о народном продовольствии и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Павлоградской уездной земской управы X очередному уездному земскому собранию 1874-75 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1875. - 116 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1394
Переглянути