Краєзнавча Електронна бібліотека

Всероссійская лига для борьбы съ туберкулезомъ. Екатеринославский отделъ. Отчетъ о деятельности отдела за 1914 годъ

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів про діяльність Катеринославського відділу Всеросійської ліги для боротьби з туберкульозом за 1914 р. У книзі представлені: відомості про особовий склад Відділу; короткий нарис діяльності Правління та загальних зборів 1913-1914 рр .; грошовий звіт за 1914 р.; звіт лікаря Р.С. Фрейделя з дитячої літньої колонії для дітей з бідних верств населення; інформація про день «Білої ромашки» - циклі заходів та збір пожертвувань на користь хворих на туберкульоз; відомості про діяльність амбулаторії та ін.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов о деятельности Екатеринославского отдела Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом за 1914 г. В книге представлены: сведения о личном составе Отдела; краткий очерк деятельности Правления и общих собраний 1913-1914 гг.; денежный отчет за 1914 г.; отчет врача Р.С. Фрейделя по детской летней колонии для детей из бедных слоёв населения; информация о дне «Белой ромашки» - цикле мероприятий и сборе пожертвований в пользу больных туберкулёзом; сведения о деятельности амбулатории и др.
Бібліографічний опис: Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. Екатеринославский отдел. Отчет о деятельности отдела за 1914 год [Текст]. - Екатеринослав : Труд, 1915. - 82 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1370
Переглянути