Краєзнавча Електронна бібліотека

Донское дворянство XVIII – первой половины XIX вв.

> Анотація: Автореферат дисертації кандидата історичних наук присвячений дослідженню формування дворянського стану Донського краю в умовах розкладання та кризи феодально-кріпосницької системи Російської імперії. У роботі надані історичні відомості про козаче співтовариство Війська Донського, про соціально-економічний розвиток донського козацтва та походження дворянства у цьому соціальному середовищі. Земля Донського Війська та її дворянські роди мали тісний зв'язок з прикордонною Катеринославською губернією, тому дисертація може представляти певний інтерес для краєзнавців та генеологів.
 
Аннотация: Автореферат диссертации кандидата исторических наук посвящен исследованию формирования дворянського сословия Донського края в условиях разложения и кризиса феодально-крепостнической системы Российской империи. В работе представлены исторические сведения о казачьем сообществе Войска Донського, о социально-экономическом развитии донского казачества и происхождении дворянства в данной социальной среде. Земля Донского Войска и её дворянские роды имели тесные связи с пограничной Екатеринославской губернией, поэтому диссертация может представлять непосредственный интерес для краеведов и генеологов.
Бібліографічний опис: Горбунова, Н. В. Донское дворянство XVIII - первой половины XIX века. [Текст] : автореферат дисертации / Н. В. Горбунова. - Р.-на.-Д : [б. и.], 2008. - 30 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1840
Переглянути