Отчетъ Екатеринославской Уъздной Земской Управы за 1913 годъ. По Хозяйственно-Распорядительному Отдъленію
Анотація: Книга є збіркою звітних документів Катеринославської повітової земської управи за 1913 рік по господарсько- розпорядчому відділенню. У книзі надані: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; звітність про натуральні повинності; інформація про роботу земської пошти та поштових станцій; відомості про земські арештні будинки, інформація про етапно-арештантські і військово-нічліжні пункти та багато іншого. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской уездной земской управы за 1913 год по хозяйственно-распорядительному отделению. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; ведомость о натуральных повинностях; информация о работе земской почты и почтовых станций; сведения о земских арестных домах, информация про этапно-арестантские и военно-ночлежные пункты и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской уездной земской управы за 1913 год: По Хозяйственно-Распорядительному отделению [Текст]. - Екатеринослав : Тип. К.А.Андрющенко, 1914. - 259 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 28.03.2017
Кількість переглядів: 921
Переглянути