Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы по Агрономическому Отдъленію за 1902-1903 сельскохозяйственный годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт Катеринославської губернської земської управи по агрономічному питанню за 1902-1903 сільськогосподарський рік. У книзі представлені: аналіз метеорологічних умов 1902-1903 р. і їх впливу на сільськогосподарські культури, відомості про показові поля, сільськогосподарська характеристика повітів губернії, відомості про землеволодіння, звіт Верхньодніпровської сільськогосподарської школи, звіт по агрономічному бюро, журнали засідання Губернської Сільськогосподарської Ради тощо. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы по агрономическому вопросу за 1902-1903 сельскохозяйственный год. В книге представлены: анализ метеорологических условий 1902-1903 г. и их влияния на сельскохозяйственные культуры, сведения о показательных полях, сельскохозяйственная характеристика уездов губернии, ведомости о землевладении, отчет Верхнеднепровской сельскохозяйственной школы, отчет по агрономическому бюро, журналы заседания Губернского Сельскохозяйственного Совета и мн. др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губернской земской управы по агрономическому отделению за 1902-1903 сельскохозяйственный год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Земства, 1905. - 682 с.
Відсутні сторінки: Отсутствует окончание книги
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1420
Переглянути