Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы о взаимномъ земскомъ страхованіи отъ огня строеній и движимыхъ имуществъ по Екатеринославской губерніи за 1894 годъ. Часть третья

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи щодо взаємного земського страхування від вогню будівель і рухомого майна по Катеринославській губернії за 1894 рік. У додатках вміщено відомості про рух страхових сум, про хід операцій обов'язкового і добровільного страхування та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы о взаимном земском страховании от огня строений и движимого имущества по Екатеринославской губернии за 1894 год. В приложениях помещены ведомости о движении страховых сумм, о ходе операций обязательного и добровольного страхования и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губернской Земской управы о взаимном земском страховании от огня строений и движимых имуществ по Екатеринославской губернии за 1894 год [Текст] Ч.3. - Екатеринослав : Типо-Литогр. Х.Г. Фишкина, 1895. - 16 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 06.02.2017
Кількість переглядів: 1343
Переглянути