Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Верхнеднъпровской Уъздной Земской Управы очередному уъздному земскому собранію за 1911 годъ

Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Верхньодніпровської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1911 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; звітність про усі земські податки; опис стану повітової медицини та ветеринарії; відомості про склад населення Верхньодніпровського повіту. Книга також містить звіти про діяльність земських закладів повіту: медичних, наглядових, судових, фінансово-кредитних, навчальних. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Верхнеднепровской Уездной Земской Управы очередному уездному земскому собранию за 1911 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; отчеты обо всех земских повинностях; информация о работе путей сообщения; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; сведения о составе населения Верхнеднепровского уезда. Книга также содержит отчеты о деятельности земских учреждений уезда: медицинских, попечительских, судебных, финансово-кредитных, сведения об учебных заведениях. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Верхнеднепровской Уездной Земской Управы очередному уездному земскому собранию за 1911 год [Текст]. - Верхнеднепровск : Тип. Любовского и Гинцбурга, 1912. - 521 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1408
Переглянути