Отчетъ Новомосковской уездной земской управы за 1887 год
Анотація: Книга є збіркою звітних документів Новомосковської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1887 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; опис земського майна; відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про усі земські податки; інформація про роботу земської пошти та поштових станцій; опис стану повітової ветеринарії; відомості про продовольчі запаси та склад населення Новомосковського повіту. Книга також містить звіти про діяльність різних закладів повіту: медичних, наглядових, судових, фінансово-кредитних, навчальних, відомості про підприємства і пожежну частину Новомосковська. У окремих розділах надані сільськогосподарська та торгово-промислова характеристики повіту.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Новомосковской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1887 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; описание земского имущества; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях (налогах); информация о работе земской почты и почтовых станций; описание состояния уездной ветеринарии; сведения о продовольственных запасах и составе населения Новомосковского уезда. Книга также содержит отчеты о деятельности различных учреждений уезда: медицинских, попечительских, судебных, финансово-кредитных, сведения об учебных заведениях и пожарной части Новомосковска. В отдельных разделах представлены сельскохозяйственная и торгово-промышленная характеристики уезда
Бібліографічний опис: Отчетъ Новомосковской уъздной Земской Управы Новомосковскому XXIII очередному уъздному Земскому Собранію за 1887 годъ [Текст]. - Екатеринославъ : Типографія Н. Я. Павловскаго, 1888. - 360 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1271
Переглянути