Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы о взаимномъ земскомъ страхованіи отъ огня строеній и движимыхъ имуществъ по Екатеринославской губерніи за 1892 годъ. Часть третья

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи щодо взаємного земського страхування від вогню будівель і рухомого майна по Катеринославській губернії за 1892 рік. У додатках вміщено відомості про рух страхових сум, про хід операцій обов'язкового і добровільного страхування та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы о взаимном земском страховании от огня строений и движимого имущества по Екатеринославской губернии за 1892 год. В приложениях помещены ведомости о движении страховых сумм, о ходе операций обязательного и добровольного страхования и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губернской Земской управы о взаимном земском страховании от огня строений и движимости по Екатеринославской губернии за 1892 год [Текст] Ч.3. - Екатеринослав : Типо-Литогр. Я.М. Чаусского, 1893. - 111 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 03.01.2017
Кількість переглядів: 1265
Переглянути