Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1873 годъ

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської повітової земської управи за 1873 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про усі земські податки; інформація про продовольчі запаси; опис стану повітової медицини та ветеринарії; відомості про взаємне земське страхування та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской уездной земской управы за 1873 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях; информация о народном продовольствии; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; сведения о взаимном земском страховании и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской земской управы за 1873 г. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернская, 1874. - 168 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1406
Переглянути