Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Уъздной Губернской Земской Управы за 1913 годъ. По Агрономическому Отдълу

> Анотація: Книга являє собою звіт Катеринославської повітової земської управи по агрономічному питанню за 1913 рік. У книзі представлені: аналіз метеорологічних умов 1913 р., відомості про показові поля та ділянки, про сільськогосподарські кооперативи губернії, звіт про проведення сільськогосподарських курсів та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет Екатеринославской уездной Земской Управы по агрономическому вопросу за 1913 год. В книге представлены: анализ метеорологических условий 1913 г., сведения о показательных полях и участках, о сельскохозяйственных кооперативах губернии, отчет о проведении сельскохозяйственных курсов и мн. др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской уездной земской управы за 1913 год. По агрономическому отделу [Текст]. - Екатеринослав : Тип. К.А. Андрущенко, 1914. - 244 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1232
Переглянути