Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1898 годъ. Часть вторая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1898 рік. У книзі представлені: опис стану повітової медицини; огляд епідемічних захворювань в губернії; звіт про продовольчі запаси; відомість про стан продовольчих капіталів губернії; інформація про народну освіту. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1898 год. В книге представлены: описание состояния уездной медицины; обзор эпидемических заболеваний в губернии; отчет о продовольственных запасах; ведомость о состоянии продовольственных капиталов губернии; информация о народном образовании. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of accounting documents of Ekaterynoslav province’s rural council in 1898.The book presents: a description of the county’s medicine; review of epidemic diseases in the province;Report on food supplies; report on the state of the food capital of the province; Information about public education.The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1898 год [Текст]. Ч. 2. - Екатеринослав : Тип. Губ. Земства, 1899. - 200 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1411
Переглянути